Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı

Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı

Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı

                         Şehirleşme faaliyetlerinde alt yapı hizmetleri, üst yapı hizmetleri, kentsel dönüşüm çalışmaları, imar işleri kapsamında halihazır haritalar temel altlık unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Halihazır sözcüğü, anlam olarak incelendiğinde mevcut durum demektir. Halihazır harita ise mevcut durumu gösteren harita anlamına gelmektedir. Bu haritalarda yollar, ağaçlar, sokak adları, binalar ve kat adetleri, yükseklik değerleri, kaldırımlar, nirengi noktaları, poligon noktaları gibi bilgiler bulunur. Genellikle 1/1000, 1/2000, 1/5000 ölçekli olan bu haritalar, belediyelerce ve valiliklerce doğrudan yaptırılabildiği gibi, yine bu kurumlar adına bankamız aracılığı ile de yaptırılabilir. Teknik hizmetlerin planlanması, tasarımı, uygulanması ve işletilmesi süreçlerinde halihazır haritalar kullanılmaktadır. Ayrıca binalar ve ticarethaneler için ruhsat işlemlerinde, buralara ait halihazır haritaların olması zorunludur. Çünkü imar planı gerekmektedir. İmar planları ise halihazır haritaların üzerine işlenerek elde edilir.

                         Halihazır harita, yeryüzünün doğal ve yapay özellikleri ile mevcut durumunu gösteren belli ölçeklerdeki haritalardır. Bu haritalardaki orman, dere, tepe, nehir vb. doğal oluşumlar olarak adlandırılır. Binalar, karayolu, demiryolu, enerji nakil hatları, kanal vb. ise yapay özelliklerdir. Hâlihazır kelime anlamı olarak incelendiğinde “içinde bulunulan andaki, şu andaki durum, şimdiki durum, bugünkü durum” anlamlarına geldiği görülmektedir. Bundan yola çıkarak hâlihazır harita için “ mevcut durumu gösteren harita ” da denebilir.

                         Hâlihazır haritalar arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 ölçekli olarak düzleme aktarılan büyük ölçekli haritalardır. Bu haritalar imar planlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında kullanılırken, coğrafi bilgi sistemlerine de (CBS) altlık olurlar [24]. Ayrıca kanalizasyon, elektrik, içme suyu, atık su arıtma, doğalgaz gibi alt yapı projelerinin ve üst yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla üretilirler ve kullanılırlar. Arazide gözle görülen her bilgiyi içinde bulunduran halihazır haritalar kadastral verileri de içerir.

 

BİZE ULAŞIN